Badanie predyspozycji zawodowych i talentów


 

 

Usługi doradztwa zawodowego oferowane przez nas dedykowane są uczniom, studentom, osobom pracującym, które chcą lepiej poznać siebie, swoje predyspozycje i umiejętności. Tym samym świadomie kształtować swoją karierę edukacyjną i zawodową. Świadczone przez IMT usługi doradztwa zawodowego obejmują szeroko pojęta analizę potencjału osobowego, która obejmuje obszary:

 

- Analizę osobowości oraz określanie dominującego typu umysłu

- Określanie stylu uczenia się

- Określanie mocnych i słabych stron

- Weryfikację predyspozycji zawodowych

- Określanie profilu zawodowego

- Ukierunkowanie na wybór zawodów

Copyright © 2012 by GRAPHWORKS Aneta Stosor