BBT- Badanie Achtnicha


 

Obrazkowy Test Zawodów (BBT)

 

Jedna z najbardziej skutecznych metod projekcyjnych służąca do badania potrzeb oraz predyspozycji zawodowych.

Autorem metody jest szwajcerski psycholog Martin Achtnich

(ur.18.05.1918; zm. 3.07.1996). Badanie Achtnicha bazując na ponad

 20-letnim doświadczeniu jest cały czas udoskonalane.

Funkcjonuje również już polska  wersja badania Achtnicha, której twórcą jest dr H.Jarosiewicz (Prezes Kapitału Kariery )

pracujący w Zakładzie Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obecnie IMT- Instytut Monitorowania Talentów wraz z Kapitałem Kariery  współtworzy

Program- elektroniczny - panel będący nowoczesną i  funkcjonalną wersję badania Martina Achtnicha (BBT).

 

Test M.Achtnicha bada talenty na 3 głównych pozimach funkcjonowania człowieka:

 

- na pozimie temperamentu (emocje)

- na poziomie charakteru i wnętrza (nawyki)

- na poziomie postrzegania siebie i świata ( myśli, przekonania)

 

 Na podstawie badania BBT otrzymujemy wyniki opisanych powyżej trzech poziomów funkcjonowania człowieka, które zobrazowane są w postaci mapy wartości i potrzeb osoby badanej. 

 

Copyright © 2012 by GRAPHWORKS Aneta Stosor