CENNIK


 

 

Rodzaj usługi Czas Kwota
Spotkanie konsultacyjno- doradcze 60min 100,00
Badanie potrzeb i predyspozycji + omówienie (bez raportu) 60min 150,00
Bilans kompetencji - SELF DEVELOPMENT,  2 etapy:    
ETAP I - wywiad, testy, badanie potrzeb i predyspozycji zawodowych oraz typów aktywności w wymiarze 3D+ oparacowanie indywidualnego raportu 90min 150,00
ETAP II - przekazanie i omówienie raportu indywidualnego z badania (Etap I) oraz opracowanie z klientem indywidualnego planu działania (IPD) 90min 150,00

 

Copyright © 2012 by GRAPHWORKS Aneta Stosor