INFORMACJE


 

Maturzysto!

 

Absolwencie!

 

 

Masz problem z wyborem najlepszej dla siebie szkoły lub uczelni? 

zapisz się na:

 

WARSZTATY TALENTÓW 

 

                                              

Poznasz swoje predyspozycje i talenty 

         oraz zaplanujesz swoją ścieżkę edukacyjną!    

                                                                                                                                                                              

Program warsztatów:

 

Sesja będzie podzielona na dwa zasadnicze etapy:

 

Etap I- Dzień pierwszy:
Indywidualne spotkanie z psychologiem oraz badanie potrzeb i predyspozycji osobistych i zawodowych. Termin spotkań ustalanych jest idywidualnie z każdym uczestnikiem.

 

Etap II- Dzień drugi:
Analiza własnego potencjału (na podstawie przeprowadzonego badania- dzień pierwszy) oraz określenie
 celów oraz  ścieżki  celów edukacyjnej:

Plan Warsztatów:

  • Analiza własnego potencjału(potrzeb, predyspozycji i talentów) oraz dominującego Typu aktywności zawodowej wg. metodologii SELF DEVELOPMENT.
  • Określanie własnego systemu wartości i wewnętrznych zasad.
  • Określenie swoich silnych i słabych stron (obszarów do rozwoju).
  • Zdobycie wiedzy na temat planowania i realizowania wytyczonych celów edukacyjnych i zawodowych.
  • Określenie swojej ścieżki edukacyjnej dopasowanej do  własnych potrzeb, predyspozycji i talentów.

Organizacja sesji warsztatowej:

Prowadzący:

Hanna Wawrzyniak – Psycholog, Doradca Kariery i Trener, ukończyła studia psychologiczne, pedagogiczne oraz trenerskie. Posiada 15 letnie doświadczenie w zakresie ZZL oraz w rekrutacjach specjalistycznych.  Od prawie 10 l lat prowadzi IMT- Instytut Monitorowania Talentów, którego misją jest pomaganie innym w odkrywaniu, wspieraniu i rozwijaniu predyspozycji i talentów osobistych i zawodowych.


Czas trwania Warsztatów: Dzień pierwszy – sesja indywidualna 
Dzień drugi od godź.10:00-15.00

Miejsce: Poznań ul. Żeromskiego 25 (wjazd na parking od ul Kajki)

(przy PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ SYSTEMOWEJ),

Terminy:

Sobota 13 stycznia 2018

 

Sobota 20 stycznia 2018

 

 

Łączny koszt  warsztatów:  199 zł/ os

Zapisy i informacje:  tel. 881-300-831
               

lub mail na adres: biuro@imt.com.pl
                              

 

Copyright © 2012 by GRAPHWORKS Aneta Stosor