SELF DEVELOMPEMNT - Bilans Kompetencji


 

 

SELF DEVELOMPEMNT jest to nowoczesna metodologia badania i analizy kompetencji zawodowych. Jest oparta o analizę 4 typów aktywności zawodowych (AKTOR, AUTOR, UCZESTNIK, REALIZATOR), które determinują określone rodzaje potrzeb i predyspozycji w wymiarze 3D- czyli w 3 sferach funkcjonowania psychicznego człowieka: Temeteramentu (emocje, energetyka), Charakteru (nawyki, przyzwyczajenia) i Osobowości (obraz siebie, aspiracje).

Jest to element, który zdecydowanie wyróżnia tą metodę, od wszystkich innych doradczych i psychologicznych narzędzi analizy predyspozycji i kompetencji zawodowych.

Wyniki  ekspertyzy, opracowanej motodą SELF DEVELOPMENT dostarczają informacji m.in. na temat:

 

- 12 Predyspozycji  i talentów 

-  Potrzeb osobistych i zawodowych.

-  Rodzaju klimatu i środowiska, które najbardziej będzie sprzyjało  realizacji własnych predyspozycji i potrzeb zawodowych.

- Typów aktywności osobistych, które determinują preferencje i potrzeby zawodowe (Aktor, Autor, Uczestnik, Realizator).

 

Copyright © 2012 by GRAPHWORKS Aneta Stosor