Testy psychologiczne


  Testy osobowościowe i charakterologiczne- profesjonalne testy psychologiczne pozwalające osobom uprawnionym do ich stosowania, na zbadanie z bardzo dużą dokładnością i trafnością poszczególnych aspektów zachowania człowieka, myślenia oraz sposobu przetwarzania przez niego informacji. Istnieje cała gama testów wdo badania typw osobowiści oraz charakteru. Należy również podkreślić, iż testy nigdy nie są stosowane, jako jedyne narzędzie pracy z osobą badaną. Zawsze są one interpretowane w oparciu o rozmowę diagnozująco - doradczą oraz inne narzędzia analizy.

 Testy predyspozycji zawodowych-  służą określeniu zainteresowań, umiejętności oraz naturalnych predyspozycji klienta. Z reguły efektem zastosowania takich testów jest wygenerowany, na podstawie odpowiedzi osoby badanej profil, kod jej preferencji zawodowych. Stosowane przez nas testy odznaczają się wysoką rzetelnością i trafnością.

 Praktyczne testy umiejętności: to opracowane zadania praktyczne, które pozwalają sprawdzić, w jakich zadaniach osoba badana czuje się najlepiej, a w jakich słabiej. Takie praktyczne zadania są jednym z elementów wykorzystywanych w spotkaniach rekrutacyjnych. Mogą być wykonywane zarówno indywidualnie jak i grupowo. Takie testy mogą być sporządzone pod kątem zróżnicowanych predyspozycji, jakie reprezentują klienci. Mimo, iż często są dość czasochłonne w zastosowaniu, to jednak dzięki swojemu praktycznemu charakterowi ich wyniki są wiarygodne i bezpośrednio przekładalne na realne zadania i sytuacje i życiowe.

 

Copyright © 2012 by GRAPHWORKS Aneta Stosor