Warsztaty talentów


 

Warsztaty talentów organizowane przez IMT oparte są o jedne z najskuteczniejszych metod rekrutacyjnych, mianowicie Assessment Centre oraz DEVELOPMENT CENTRE. Są to metody oceny kompetencji potencjału rozwojowego pracowników. Oba narzędzia podobnie, jak praktyczne testy umiejętności zaliczane są do najtrafnijszych technik badania potencjału osobowego. Dzięki tym metodom kandydaci mają możliwość zaprezentowania swoich naturalnych umiejętności i predyspozycji zawodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 by GRAPHWORKS Aneta Stosor