Współpraca z firmami


Oferujemy usługę programów Outplacement ukierunkowanych na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Nasz program umożliwia zanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, dokonanie aktualnej analizy predyspozycji i umiejętności pracowników oraz wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca pracy. Naszym celem jest wsparcie pracowników objętych projektem w poszukiwaniu nowych możliwości rozwijania planów oraz kształtowania ścieżki kariery zawodowej

ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Copyright © 2012 by GRAPHWORKS Aneta Stosor